Transport

Transport

BLUEDEC is al meerdere keren ingezet in de transport sector.


Onderzoek door de Wageningen Universiteit voor een van onze opdrachtgevers heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat transport van gekoelde / geconditioneerde goederen in door bluedec® beklede busjes en vrachtwagens een uitstekende oplossing is voor optimale koude-isolatie van de laadruimte, met minimaal volumeverlies.

Een ander voorbeeld is de isolatie van asfalttrailers met bluedec® , Het “vloeibare” asfalt blijft langer op de gewenste temperatuur, waarmee een grotere actieradius wordt bereikt zodat het ‘zachte’ asfalt in een groter gebied kan worden geleverd en gestort.

Ook expeditie voertuigen zijn met BLUEDEC uitgerust. In deze geheel zelfvoorzienende voertuigen die in alle weers- en omgevingsomstandigheden hun kwaliteiten en zekerheid moeten bieden aan hun berijders heeft het materiaal zich bewezen.


Temperatuur aangenaam houden

Waterstof accu’s zijn gebaat bij niet te grote temperatuurswisselingen. Hetzelfde geldt voort elektrische accu’s. Ook hier heeft BLUEDEC zich bewezen.

Campers, groot en klein, zijn voorzien van BLUEDEC om enerzijds de warmte van de motor buiten het leefcompartiment te houden en anderzijds om geluid te reduceren. In kleinere campers is het met name toegepast om de temperatuur binnen te reduceren.

Cabines van grote trucks op met name internationaal transport naar het Oosten zijn uitgerust met het materiaal om de temperatuur aangenaam te houden, ook bij stilstand. Dat levert een besparing op het brandstofverbruik.

Een constantere temperatuur wordt ook bereikt in voertuigen die zijn uitgerust met audio visuele apparatuur en andere lading die geconditioneerd moet worden vervoerd.