Schuin dak

Verwerkingsvoorschriften hellende dak

De dakopbouw is als volgt : (van binnen naar buiten)

   • sporen
   • dampopen folie
   • BLUEDEC isolatiedekens
   • dampopen, waterkerende folie (evt. aluminium enkellaags dampopen)
   • tengels en latten
   • dakpannen – leien – ed

Verwerking

 • Controleer het dakbeschot en spanten en repareer deze waar nodig
 • Breng de dampopen folie aan en overlap voldoende (minimaal 8 cm) aan de buitenzijde van de sporen en schiet, nagel of lijm deze vast.
 • Span de folie voldoende op en plak desgewenst de onderlinge naden af.
 • Zorg ervoor dat de folie op alle op- en afgaande aansluitingen voldoende en ruim wordt aangebracht en breng indien nodig houten regels aan en positioneer deze op de juiste plaats.
 • Breng de isolatie aan. Zorg dat deze netjes vlak en strak ligt. Positioneer het materiaal op correcte wijze volgens de regels van het vakmanschap. Zorg ervoor dat alle onderlinge stuiknaden goed, zorgvuldig en strak op elkaar aansluiten. Ter meerdere zekerheid kunt u de onderlinge naden tapen. Schiet of nagel de isolatie vast op de sporen. Schroeven kan natuurlijk ook maar de wol draait zich gemakkelijk om de schroefkop.
 • Zorg voor voldoenden materiaal ter plaatse van op- en neergaand werk, bij dakdoorvoeren, bij opstanden en overige, zodat ook die netjes en goed worden ingepakt.
 • Ingeval er meerdere lagen worden aangebracht dienen de verschillende lagen in (halfssteensverband te worden aangebracht om geen doorlopende naden te krijgen. Blijf volle aandacht besteden aan de onderlinge aansluitingen. Zorg voor gebruik van voldoende spijkers, nieten, schroeven van voldoende lengte. (Het is gemakkelijker om het materiaal te schieten of te nagelen dan te schroeven.) Wij adviseren om geringe (geschotelde) (standaard) materialen te gebruiken. Desgewenst kan met gedraaide spijkers, nagels gewerkt worden.
 • Breng de dampopen, waterkerende folie aan op het isolatiemateriaal. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan deze folie ook bestaan uit een dampopen aluminium (eenlaags) folie
 • Breng de latten en tengels aan volgens de voorschriften en normen
 • Breng de dakpannen of leien aan

BLUEDEC is te snijden met stanleymes, of schaar of machinaal. Wij kunnen u daarvoor het benodigde appara(a)t(en) toeleveren.

Bij het aanbrengen van de isolatie in een niet geventileerde ruimte is het gebruik van wegwerp mondkapjes (P3) aanbevolen. Gebruik een veiligheidsbril, overall, handschoenen, een hoofddeksel, veiligheidsschoenen, en overige hulpmiddelen volgende de PBM richtlijnen laatste versie. Neem valbeveilingsvoorschriften in acht.

Het isolatiemateriaal kan wat vettig aanvoelen. Dit is normaal en inherent aan het materiaal. Het materiaal kan wat (geringe) drogingsverschijnselen van de huid (afhankelijk van huidtype) laten zien. Dit kunt u desgewenst eenvoudig behandelen met daarvoor bestemde (dermatologische geteste) vochtvoedende huidcremes.

Het materiaal is tijdens verwerking stoffig van aard. Desgewenst kunt u het materiaal bestellen met een antistofcoating. Wanneer wij het materiaal op deze wijze behandelen zal stofvorming sterk gereduceerd worden doch het zal niet geheel verdwijnen.

 • Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van uw werkplek
 • Verwijder afval volgens de lokale voorschriften
 • Maak uw handen, gezicht en overige lichaamsdelen schoon met halflauw, schoon leidingwater en gebruik zeep
 • Volg de richtlijnen van til instructies.
 • Stockeer het materiaal op de juiste wijze. Droog, beschermd en afgesloten.

Veel succes!

Deze beschrijving dient u te lezen als richtlijn. Per situatie kunnen er aanpassingen nodig zijn. Raadpleeg dan deskundigen. U kunt ook onze technische medewerkers raadplegen. Het hiervoor vermelde is voor alle delen onderhevig aan fabricagetoleranties. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen. Voor specifieke toepassingen raden wij u daarom aan hierover contact met ons op te nemen. BLUEDEC bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.