Plat dak

Verwerkingsvoorschriften voor het platte dak

De dakopbouw is als volgt : (van binnen naar buiten). deze nog controleren

   • spanten
   • dakplaten
   • dampopen folie
   • BLUEDEC isolatiedekens
   • eventueel de BLUEDEC deken voorzien van basis bitumen
   • dakbedekking

Verwerking

 • Controleer de ondergrond en repareer deze waar nodig
 • Breng de dampopen folie aan en overlap voldoende (minimaal 12 cm) aan op de platen en schiet, nagel of lijm deze (tijdelijk) vast.
 • Leg de folie netjes en vlak en plak desgewenst de onderlinge naden af. Leg het niet op een nat dak.
 • Zorg er voor dat de folie op alle op- en afgaande aansluitingen voldoende en ruim wordt aangebracht en breng indien nodig houten regels aan positioneer deze op de juiste plaats.
 • Breng de isolatie aan. Zorg dat deze vlak ligt en goed en strak onderling aansluit. Positioneer het materiaal op correcte wijze volgens de regels van het vakmanschap. Zorg ervoor dat alle onderlinge stuiknaden goed, zorgvuldig en strak op elkaar aansluiten. Ter meerdere zekerheid kunt u de onderlinge naden aftapen. Schiet of nagel de isolatie vast op de dakplaten. Sluit het materiaal goed, zorgvuldig en voldoende aan ter plaatse van op- en neergaand werk, bij dakdoorvoeren, bij opstanden en overige.
 • Ingeval er meerdere lagen worden aangebracht dienen de verschillende lagen in halfsteensverband te worden aangebracht om geen doorlopende naden te krijgen. Blijf volle aandacht besteden aan de onderlinge aansluitingen. Zorg voor gebruik van voldoende spijkers, nieten, schroeven van voldoende lengte. (Het is gemakkelijker om het materiaal te schieten of te nagelen dan te schroeven.) Wij adviseren om geringe (geschotelde) (standaard) materialen te gebruiken. Desgewenst kan met gedraaide spijkers, nagels gewerkt worden.

BLUEDEC is te snijden met stanleymes, of schaar of machinaal. Wij kunnen u daarvoor het benodigde appara(a)t(en) toeleveren. Het materiaal is tijdens verwerking stoffig van aard.

Bij het aanbrengen van de isolatie is het gebruik van wegwerp mondkapjes (P3) aanbevolen. Gebruik een veiligheidsbril, overall, handschoenen, een hoofddeksel, veiligheidsschoenen, en overige hulpmiddelen volgende de PBM richtlijnen laatste versie.

Het isolatiemateriaal kan wat vettig aanvoelen. Dit is normaal en inherent aan het materiaal. Het materiaal kan wat (geringe) drogingsverschijnselen van de huid (afhankelijk van huidtype) laten zien. Dit kunt u desgewenst eenvoudig behandelen met daarvoor bestemde (dermatologische geteste) vochtvoedende huidcremes.

 • Gebruik een stofzuiger voor het schoonmaken van uw werkplek
 • Verwijder afval volgens de lokale voorschriften
 • Maak uw handen, gezicht en overige lichaamsdelen schoon met halflauw, schoon leidingwater en gebruik zeep
  Volg de richtlijnen van tilinstructies.
 • Stockeer het materiaal op de juiste wijze. Droog, beschermd en afgesloten.

Veel succes!

Deze beschrijving dient u te lezen als richtlijn. Per situatie kunnen er aanpassingen nodig zijn. Raadpleeg dan deskundigen. U kunt ook onze technische medewerkers raadplegen. Het hiervoor vermelde is voor alle delen onderhevig aan fabricagetoleranties. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties aan te passen. Voor specifieke toepassingen raden wij u daarom aan hierover contact met ons op te nemen. BLUEDEC bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.