Dak

Dakisolatie met Bluedec

bluedec® is zeer geschikt voor het eenvoudig (na)isoleren van schuine en platte daken, en kan zowel aan de binnen- en buitenkant worden toegepast, met of zonder specifiek brandwerende eigenschappen.

Schuin dak binnen

Met name daar waar het gewenst is een schuin dak aan de binnenkant te isoleren maar de ruimte er niet is voor traditionele, dikke isolatiematerialen, biedt de dunne bluedec® uitkomst.

Zo blijft ook de ruimte tussen balken of de hoogte daartussen gedeeltelijk behouden en desgewenst in het zicht. De deken of plaat kan rechtstreeks worden verlijmd op het dakbeschot en worden afgewerkt met gips- of andersoortig plaatmateriaal of met stuc.

Schuin dak buiten

Het aan de buitenkant isoleren van een schuin dak voorkomt ongemak in huis en kan met bluedec® simpelweg door tijdelijk de pannen te verwijderen, de deken aan te brengen en vervolgens de pannen weer terug te plaatsen. Door de geringe dikte hoeven er meestal geen aanpassingen te worden gedaan aan dakgoten en dergelijke, wat niet alleen tijd en kosten scheelt maar er ook in resulteert dat het aanzicht van dak en daklijn ongewijzigd blijft. Iets wat ook belangrijk is voor monumentale gebouwen of panden die vallen onder beschermd stadsgezicht.

Plat dak buiten

Als uw bestaande dakbedekking (veelal bitumineus) in principe nog goed is – dus geen lekkages kent – maar de isolatiewaarde voldoet niet aan uw wensen, dan kunt u bluedec® gewoon in een of meer lagen over die bestaande dakbedekking aanbrengen. Hierover hoeft u nog enkel een dampopen dakafwerking aan te brengen. Wij kunnen u daarbij adviseren en behulpzaam zijn.

Dankzij de drukvastheid van 70 kPa kunt u hierop desgewenst ook terrasverhardingen aanbrengen met tegels, hout en allerlei andere materialen.

Doordat bluedec® zo dun is hoeven dakopstanden, dakgoten, windveren, boeiboorden etc. meestal niet te worden aangepast. Dat scheelt een hoop tijd en kosten.

Plafond

Wanneer bluedec® rechtstreeks op het plafond wordt aangebracht hoeft dat enkel nog te worden afgewerkt met bijvoorbeeld gipsplaat en stuc.

Ook voor getoogde plafonds biedt bluedec® natuurlijk helemaal een ideale oplossing omdat het flexibel is en dus ondergrond-volgend. Ook hier kan bevestiging door middel van onze lijmmortel en/of mechanische methoden, waarna het kan worden afgestuct.


Brandwerendheid

Aan daken worden steeds meer en hogere brandwerendsheidseisen gesteld, met name ook wanneer er sprake is van geplaatste zonnepanelen. Wij hebben zowel voor toepassing aan de buitenkant als aan de binnenzijde A1- en A2-gekwalificeerde materialen beschikbaar en geven u graag advies.