Beschermingsmaatregelen tijdens uitvoering

Beschermingsmaatregelen tijdens uitvoering

Deze richtlijnen noemen globale algemene maatregelen voor veilig gebruik van BLUEDEC. Gebruikers, verwerkers en andere betrokkenen dienen zich vóór ze met deze producten te gaan werken, op de hoogte te stellen van de Material Safety Data Sheets.


Maatregelen in verband met stof

Het verwerken van de BLUEDEC-doek kan stof veroorzaken. Dit stof kan leiden tot het ervaren van een droge huid en/of irritatie van ogen, huid en luchtwegen.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, neemt u de volgende regels altijd in acht:

 • de werkruimte dient te voldoen aan standaard industriële hygiëne-vereisten en te beschikken over een afdoende horizontale en verticale afzuiginstallatie;
 • het materiaal dient tot gebruik bewaard te worden in de originele verpakking
 • verwijder de verpakking in de werkruimte;
 • versneden materiaal en afval moet direct worden verpakt in vuilniszakken;
 • vrijgekomen stof dient te worden verwijderd, bij voorkeur door een stofzuiger voorzien van HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air). Opvegen is niet effectief, evenmin als het gebruik van water. Verwijder het stof regelmatig uit de stofzuiger. Niet afblazen met perslucht en veeg het niet schoon, maar klop het uit. 
 • hanteer schone snijmethoden en lage werkbanken om onnodige stofontwikkeling te voorkomen. Bij machinaal snijden moet een uitrusting voor afdoende stofopvang werkzaam zijn, of werk in de buitenlucht
 • gebruik waterdichte handschoenen en draag kleding met lange mouwen en lange pijpen, bij voorkeur weggooi-overalls om ook het verspreiden van stof in naastgelegen ruimten te voorkomen;
 • stof op de huid kan worden afgewassen met water en zeep;
 • in de meeste gevallen voldoet een eenvoudige veiligheidsbril met zijflappen, in overwegend stoffige omstandigheden is het gebruik van een professionele veiligheidsbril van belang;
 • in situaties waarin geen afdoende ventilatie voorhanden is, dient een stofmasker te worden gebruikt volgens plaatselijke reglement;
 • materiaal dat betrokken is geweest bij brand dient 48 uur zorgvuldig in de gaten te worden gehouden om zeker te stellen dat er geen smeulende stoffen aanwezig zijn (door de isolerende eigenschappen houdt het materiaal warmte vast waardoor het zou kunnen leiden tot opnieuw ontbranden).

Verwerking binnenshuis of in buitenlucht

 • Gebruik uw standaard PBM – Persoonljke BeschermingsMiddelen – zoals maar daartoe niet beperkt
 • Ademhalingsbescherming (filtermasker FFP3)
 • Werkhandschoenen voor direct contact
 • Wrijf vooraf de handen in met vochtinbrengende huidcrème
 • Veiligheids-/werkbril met zijbescherming
 • Zorg voor een goede horizontale en verticale ventilatie of voldoende afzuiging
 • Verwijder het stof regelmatig met een industriële stofzuiger, niet afblazen met perslucht en veeg niet droog, maar met eventueel met water en zeep

Overige maatregelen bij negatieve symptomen

 • Spoel uw mond, met schoon drink water, snuit uw neus
 • Spoel de ogen onmiddellijk onder stromend water, waarbij u de oogleden af en toe optilt
 • Reinig de huid met water en zeep, het haar met shampoo
 • Wrijf daarna de droge huid in met handcrème
 • Medisch consult als de symptomen aanhoudenouden

Aanvullende informatie

 • Aerogel is waterafstotend en is moeilijk af te wassen met alleen water
 • Zeep en shampoo bevatten bevochtigingsmiddelen die aerogel binden en het wasbaar maken

Deze richtlijnen gelden als uitgangspunt. Het blijft uiteraard een ieders eigen verantwoordelijkheid om met de producten en materialen om te gaan. Indien u nadere informatie wenst kunnen wij u voorzien van de Engelstalige teksten. Deze zullen u gratis worden toegezonden.