Begrippenlijst

Begrippenlijst

Om goede berekeningen / vergelijkingen te kunnen maken dient u te weten wat de Lambdawaarde van het materiaal is. De Lambdawaarde is de getal dat de warmtegeleiding weergeeft.  Dit getal wordt altijd aangegeven met het teken  λ.

                                                             materiaaldikte
Warmteweerstand R-waarde =  ——————————————————–
                                                             warmtecoëfficiënt van het materiaal (W/mK)


R-waarde:

De R(d)-waarde is de warmteweerstand van een materiaal laag. De formule die wordt gebruikt bij bepaling van de R-waarde is als volgt:

R = d/λ
R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

λ Lambda-waarde

De Lambda-waarde (ook wel warmte geleidingscoëfficiënt) geeft aan hoe snel een materiaal de warmte geleidt. Hoe hoger deze waarde, hoe meer warmte er verloren gaat. Hoe kleiner die waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De Lambda-waarde wordt uitgedrukt in W/mK (Watt/meter x graden Kelvin).

Rc-waarde

Met de Rc-waarde wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie. In het geval van een spouwmuur betekent dit de warmteweerstand van alle gebruikte materialen in de constructie.
De Rc-waarde wordt als volgt berekend:

Rc = Warmteweerstand van de constructie in m2K/W
Rm = Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de constructie in m2K/W
Rsi = Warmte overgangsweerstand binnen
Rse = Warmte overgangsweerstand buiten
α = Correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden


K-waarde/Globale isolatiewaarde van het gebouw

De K-waarde houdt rekening met het warmteverlies door de buitenmuren, daken, vloeren, venster en met de compactheid van het gebouw. Bij de K-waarde geldt de regel: hoe lager de K-waarde is, des te beter is het huis geïsoleerd.

De K-waarde is gelijk aan de U-waarde.

U-waarde/Warmte doorgang coëfficiënt

De U-waarde (vroeger de K-waarde) wordt bepaald door de materiaallagen waaruit een constructiedeel bestaat en door het type en dikte van het materiaal. Ook hier geldt de regel: Hoe lager de U-waarde van de gebruikte materialen, des te beter isoleert het materiaal.

De formule die wordt gebruikt bij bepaling van de U-waarde is als volgt:

U = 1 / R